คลิก  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ หลวงปู่ลี  ถาวโร
วัดป่าหนองทับเรือ     ตำบลชมพู     อำเภอเนินมะปราง    จังหวัดพิษณุโลก